Tietosuoja

Tilaaminen verkkokaupassa ei edellytä rekisteröitymistä, joten meillä ei ole varsinaista asiakasrekisteriä. Rekisteriin, eli sähköpostin arkistoon, jää vain kyseistä tilausta koskevat tiedot. Tilaukseen liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on tilauksen käsittely ja toimitus. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus. Asiakkaan ja yrityksemme välille syntyy sopimus sekä lakisääteiset velvoitteet, kun asiakas tekee verkkokauppaan tilauksen omilla henkilötiedoillaan.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi eli käyttämillemme tilausten jakajille (esim. Posti). Rekisterin tietoja ei luovuteta muille osapuolille mm. markkinointitarkoituksiin tai ostokäyttäytymisen seuraamiseen.